Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 1465

Για την με απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Καλλίστη 1», που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, προϋπολογιζόμενη δαπάνης 5.970,48 € άνευ ΦΠΑ και 7.403,40 € συμπ/νου του Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του Εργου «Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κύρια δραστηριότητα του φορέα είναι η υποστήριξη ανθρώπων και ομάδων που έχουν χάσει τη δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), αλλά συχνά και να ζητήσουν από μόνοι τους βοήθεια, ευρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση. Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), προβαίνει σε απευθείας ανάθεση και καλεί την:

Κατεβάστε την πρόσκληση, Μελέτη, Υπόδειγμα οικονομικής μελέτης

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image