Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 1381

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (CPV 72611000-6) συντήρησης, αναβάθμισης του εξοπλισμού και λογισμικού και των δικτύων, καθώς και υποστήριξης των χρηστών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», «Νεφέλη 3», «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2» και «Καλλίστη 3» και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε επίπεδο επίβλεψης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων, σε καθημερινή και ολοήμερη βάση για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2023, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.015,2 € χωρίς ΦΠΑ και 3.738,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) είναι ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων : α) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, β) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685, γ) Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683, δ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, ε) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, στ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και με στόχο την καθημερινή και άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού και των δικτύων, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ

Κατεβάστε την πρόσκληση, Παράρτημα Α

 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image