Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 1380

για την «Συγγραφή έξι (6) μελετών βιωσιμότητας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ άνευ ΦΠΑ (3.600,00€ ΦΠΑ και 18.600,00€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων α) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, β) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685, γ) Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683, δ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, ε) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, στ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κύρια δραστηριότητα του φορέα είναι η υποστήριξη ανθρώπων και ομάδων που έχουν χάσει τη δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), αλλά συχνά και να ζητήσουν από μόνοι τους βοήθεια, ευρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την «Συγγραφή έξι (6) μελετών βιωσιμότητας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ άνευ ΦΠΑ (3.600,00€ ΦΠΑ και 18.600,00€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων α) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, β) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685, γ) Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του 'Εργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683, δ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, ε) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, στ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 'Ενταξης (ΤΑΜΕ).

Κατεβάστε την πρόσκληση, Μελέτη

 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image