Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 1272

Δια της παρούσης προβαίνουμε σε τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1268 ΑΑ προσκλήσεως, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του ΦΠΑ. Το ποσό άνευ ΦΠΑ παραμένει 9.200,00 € και ο ΦΠΑ ανέρχεται σε 24% επί του ανωτέρω ποσού, ήτοι το ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται σε 11.408,00 €. Κατά τα λοιπά οι όροι παραμένουν οι ίδιοι.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την «Οργάνωση εκδήλωσης μεταφοράς τεχνογνωσίας για μεθοδολογίες για ανήλικες πρόσφυγες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.200,00€ άνευ ΦΠΑ (2.208,00€ ΦΠΑ και 11.408,00€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κύρια δραστηριότητα του φορέα είναι η υποστήριξη ανθρώπων και ομάδων που έχουν χάσει τη δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), αλλά συχνά και να ζητήσουν από μόνοι τους βοήθεια, ευρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση.
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την «Οργάνωση εκδήλωσης μεταφοράς τεχνογνωσίας για μεθοδολογίες για ανήλικες πρόσφυγες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.200,00€ άνευ ΦΠΑ (2.208,00€ ΦΠΑ και 11.408,00€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κατεβάστε την πρόσκληση, ΜελέτηΠαράρτημα Α

 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image