Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 1218

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και υποστήριξης της λειτουργίας του Κοινωνικού Ελληνικού Κλιμακίου Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) και των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», «Νεφέλη 3», «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2» και «Καλλίστη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στην Κοζάνη και στην Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με Τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη» με Κωδικό ΟΠΣ 5165752.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΕ GROUP A.E. (Δικτυακές Υπηρεσίες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)» που εδρεύει στη Λάρισα επί της οδού Παλαιολόγου 19, 41223, με ΑΦΜ 094225890, ΔΟΥ Λάρισας, όπως εδώ νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Πιτσούλη να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και υποστήριξης της λειτουργίας του Κοινωνικού Ελληνικού Κλιμακίου Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) και των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», «Νεφέλη 3», «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2» και «Καλλίστη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στην Κοζάνη και στην Λάρισα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.900,78 € χωρίς ΦΠΑ και 13.516,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με Τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη» με Κωδικό ΟΠΣ 5165752.

Κατεβάστε την πρόσκληση, Μελέτη, Παράρτημα Α, Παράρτημα Β 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image