Ο Αναστάσιος Χατζής, μιλά για τη χρήση μάσκας στο σχολείο

Ο Αναστάσιος Χατζής, μιλά για τη χρήση μάσκας στο σχολείο. Δείτε παρακάτω.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_9VUmYlsdg