Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Κοινωνικού ΕΚΑΒ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, στην συνεδρίασή του της 30ης Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, ώρα 11:00 πμ. Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 19 ως 26 του Καταστατικού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού.
  2. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγω των συνθηκών που σχετίζονται με την επιδημία του κορωνοϊού, η Συνέλευση θα διενεργηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι μυστικές ψηφοφορίες θα διασφαλιστούν ηλεκτρονικά, μέσω κωδικού που θα λάβει κάθε μέλος πριν την έναρξη της Συνέλευσης.


Για το απερχόμενο ΔΣ:

Οδυσσέας Βουδούρης

Χολαργός, 4 Νοεμβρίου 2020

Κατεβάστε την πρόσκληση

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image