Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ έχει αποκτήσει, μέσα από τις δράσεις του, μια σημαντική εμπειρία για την στήριξη των ατόμων με κάποια μεγάλη ή μικρή αναπηρία. Από την εμπειρία αυτή δημιουργήθηκε το φυσιοθεραπευτήριο, ανοιχτό σε κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ (ακρώνυμο για το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας), είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Η ονομασία «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» παραπέμπει στην έννοια της αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών που βρίσκονται άτομα κοινωνικά περιθωριοποιημένα.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image