Ανοιχτό φυσιοθεραπευτήριο

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ έχει αποκτήσει, μέσα από τις δράσεις του, μια σημαντική εμπειρία για την στήριξη των ατόμων με κάποια μεγάλη ή μικρή αναπηρία. Από την εμπειρία αυτή δημιουργήθηκε το φυσιοθεραπευτήριο, ανοιχτό σε κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη.