Κοινωνικό στέκι

Το κοινωνικό στέκι είναι ανοιχτό σε κάθε άνθρωπο που θέλει μια συμβουλή για την υγεία του, τις προσωπικές του υποθέσεις, που έχει πρόβλημα με την γραφειοκρατία ή απλώς θέλει να μοιραστεί τις έννοιες που του δημιουργούν απόγνωση.

Στο κοινωνικό στέκι μπορεί να συναντήσει ιατρό, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, που θα τον ακούσουν για να δημιουργήσουν μια σχέση, που θα βοηθήσει να βρεθεί ένας δρόμος…

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image