Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι ανεξάρτητη οργάνωση κοινωνικής αλληλεγγύης. Εμπνέεται από τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ασπάζεται τις αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αλληλεγγύης.

14

Σκοπός του Κοινωνικού ΕΚΑΒ είναι η επείγουσα παρέμβαση για την υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς ανέχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης, ανθρώπους που αδυνατούν να καλύψουν μόνοι τους τις βασικές ανάγκες τους.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αποτελεί κρίκο μιας αλυσίδας που ξεκινά από την επείγουσα αντιμετώπιση της απόγνωσης μέχρι την ολοκλήρωση της κοινωνικής επανένταξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ συνεργάζεται με τους δημόσιους υγειονομικούς, προνοιακούς και κοινωνικούς θεσμούς, με τις ανεξάρτητες κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, καθώς και με κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, εγχώριο ή διεθνές, που δύναται να στηρίξει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αναπτύσσοντας συνεργασίες, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ παραμένει πάντα ανεξάρτητο από κάθε κυβερνητικό, κομματικό, πολιτικό, θρησκευτικό η άλλο φορέα.

Μέσα από την καθημερινή του δράση, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ σκοπεύει στην δημιουργία ανθρώπινων, διαπροσωπικών σχέσεων, με τα άτομα που έχουν περιθωριοποιηθεί. Υπό αυτή την έννοια, αποτελεί ένα «άυλο σπίτι», ένα «σπίτι χωρίς τοίχους» για όλους τους ανθρώπους που χρήζουν αλληλεγγύης.